Historie obce Trnová

Trnová nad Vltavou

Roku 1342 pověřil Břevnovský klášter vladyky z Kosoře založením vesnice Trnová s právem zřídit krčmu, kovárnu, mlýn a lazebnu. Zároveň byly položeny základy kostela Sv. Ducha. Dnešní částečně barokně upravená budova je stavbou z 1. pol. 14. století, jak o tom svědčí na severní straně zazděný gotický portál. Farní kostel byl poprvé písemně doložen r. 1359.

 

V Trnové byla roku 1791 založena 1. rolnická škola v Čechách a to na Schönfeldově statku. Budova je dodnes zachována. Roku 1838 koupil velkostatek patřící k rolnické škole Václav Škroup, bratr Františka Škroupa, hudebního skladatele a kapelníka divadla v Praze a Rotterdamu, autora nápěvu české národní hymny. František Škroup zde velmi často pobýval i v letech předchozích u místního faráře. Nedaleko od Trnové na skále nad Vltavou je Škroupova vyhlídka. I tento krásný pohled inspiroval Škroupa k napsání hudby písně „Kde domov můj“. Rodina Škroupova má v kostele Sv. Ducha hrobku.

 

Na trnovském zámku, který vyrostl na základech hospodářské budovy, založené na počátku dějin vesnice, často pobývala v letech 1907 až 1911 Ema Destinová. Mimo oblíbeného lovu a projížděk na koni do okolí, přijímala na trnovském zámku návštěvy z uměleckých kruhů a zástupce mladočechů, sdružených kolem dr. Kramáře.  Pod budovou krčmy, která je novějšího data, jsou dochovány původní gotické podzemní klenuté prostory. V pozdějších dobách sloužilo sklepení k úschově ledu, který používal trnovský pivovar k chlazení piva.

 

V současné době je možnost ubytování v areálu Pension-bowling Trnová (viz odkaz). Přejeme Vám příjemné zážitky při návštěvě Trnovské krčmy i okolní krásné přírody.

Hlavní menu

Jste zde

/* 27.11.2015 zakomentovano
*/