Halloween 31.10.2021

15:00 hod                    začátek Halloweenské stezky

  • start u Trnovské Krčmy, kde každé dítě obdrží pokyny k naší stezce
  • při stezce se můžete těšit například na kreslení/vyřezávání dýní, procházení pavučinou atd…

16:45 hod                    konec Halloweenské stezky

  • na konci stezky všichni obdrží balíček a jeden buřt na opékání

17:00 hod                   opékání buřtů ve dvoře Krčmy

Comments are closed.